Kortløsningen Klimatilpasning - Oversvømmelseskort er under udfasning og er derfor lukket

Kontakt:
Lasse Gade Pedersen
Tlf.: +45 41 85 93 94
e-mail: lgp@aarhus.dk