De radiale hovedveje

Når man studerer bykortet over Århus, er der to net af overordnede veje. Det ene består af store bueslag, der tager form efter bycentret og Århus Bugt. Det andet består af radialer, der stråler ud fra centrum mod Jyllands købstæder. Et fælles træk ved de radiale veje er, at mødet med de gamle forstæder er højt hævet over bugten. Efter mødet med forstædernes opsplittede byrum og dominerende trafikudfletninger falder landskabet så brat, at oplevelsen af at køre ned i et hul er stærk.

Fire indfaldsveje – Grenåvej, Oddervej, Viborgvej og Randersvej – har linieføringer på tværs af landskabets bratte skråninger. Det giver smukke kig til Århus Bugt, og byen får en særlig identitet. Desværre er Randersvejs linieføring, der engang fremhævede passagen af Egådalen, ødelagt af en nylig anlagt rundkørsel. Ved Oddervej er det smukke kig til bugten ødelagt af dominerende havnebyggeri.

Gammel Horsens Landevej, Motorvejen mod syd og Skanderborgvej skærer bakkelandskabets højdekurver diagonalt. Det giver en mindre stejl nedkørsel til bycentret. Fra de tre indfaldsveje er der storslåede udsigter til Holme Bjerge og Gellerupplanens skulpturelle gavle. Silkeborgvej har et jævnt, langstrakt fald. Ved mødet med Viby Ringvej er der udsigt til Brabrand Ådals flade og øst-vestorienterede forløb.

Trods kraftig trafik, dominerende skiltning og uskønne støjmure giver indfaldsvejene med deres forløb identitet og forankring til landskabet.

 Principkort med de radiale hovedveje.

 Principsnit langs de radiale hovedveje.Fra Randersvej er der udsigt til bugten.