Med denne oversigt over bevaringsværdige bygninger og miljøer i Århus Kommune er det muligt at få oplysning om den enkelte ejendoms bevaringsværdi og et samlet overblik over kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter i Århus Kommune.

Oplysningerne, der her er gjort elektronisk tilgængelige, stammer fra Kommuneatlas Århus I og II udarbejdet i 1997.

Heri er ca. 21000 bygninger fra før 1940 registreret, og der redegøres nærmere for bevaringsværdierne i en række bebyggelser og landsbyer i kommunen.

I registranterne for en række af midtbyens kvarterer, udarbejdet i perioden 1979-1988, findes ud over en beskrivelse af de enkelte bygninger også kvarterernes historiske, arkitektoniske og miljømæssige forhold, som også her er gjort elektronisk tilgængelige.

Borgere, planlæggere og politikere får hermed bedre mulighed for at vurdere, hvilke kulturhistoriske og historiske kvaliteter, der bør varetages ved omdannelse og udvikling i kommunen.

Magistratens 2. Afdeling, 2004

[Oversigten over bevaringsværdige bygninger og miljøer er sidst vedligeholdt i 2004.

Hvis der søges oplysninger om bygninger der er blevet gjort bevaringsværdige efter 2004, kan disse findes i Slots- og Kulturstyrelsens database: Fredede og bevaringsværdige bygninger

Teknik og Miljø, januar 2020]

Tilgængelighedserklæring