Til Aarhus Kommunes hjemmeside

Indsatsplaner

- planer for beskyttelse af grundvandet

Beskrivelse:
Kortløsning med fokus på indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet for udvalgte områder i Aarhus Kommune.

Kortløsningen indeholder tematiseringer for:

 • Matrikler
 • Boringsnære beskyttelsesområder (DAI)
 • Indsatsplanområder
 • Sårbare områder (Grundvand)
 • Tilladt at sprøjte mod flyvehavre
 • Områder hvor kommunen anvender sprøjtemidler i begrænset omfang
 • Arealer med aftale om sprøjtefri drift
 • Beskyttede vandløb (DAI)
 • Beskyttede naturtyper (DAI)
 • Skov eksisterende KP17
 • Skovrejsning KP17
 • Grønt Danmarkskort KP17
 • Ejendom ejet af Aarhus Kommune
 • Natura 2000 områder (Natura 2000)


Bemærkninger:
Brug temavælgeren, firkanten med tre vandrette streger, til venstre i kortet til at tænde og slukke for tematiseringer i kortløsningen. Du kan søge på adresse, matrikel og stednavne ved at bruge funktionen Søg i værktøjsbjælken, vist øvest i kortet.


Læs mere om indsatsplaner på linket Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse.


Kontakt:
Teknik og Miljø - Digitalisering og GIS
Tlf.: 89 40 45 13
E-mail: admejd@aarhus.dk