Til Aarhus Kommunes hjemmeside

Naturkvalitetsplan

- informationer og planer for naturens kvalitet

Beskrivelse:
Kortløsning med informationer om naturens kvalitet og planer om selvsamme i Aarhus Kommune.

Kortløsningen indeholder tematiseringer for:

 • Ejendom ejet af Aarhus Kommune
 • Beskyttet naturtyper (DAI)
 • Natura 2000 områder (Natura 2000)
 • Naturtilstand natur - målsætning
 • Naturtilstand natur
 • Grønt Danmarkskort KP17
 • Økologiske forbindelser KP17
 • Skovrejsning KP17
 • Skov eksisterende KP17
 • Potentielle naturområder KP17
 • Stor vandsalamander
 • Spidssnudet frø
 • Løvfrø
 • Åbne vandløb
 • Spærringer i vandløb (Vp2)


Bemærkninger:
Brug temavælgeren, firkankten med tre vandrette streger, til venstre i kortet til at tænde og slukke for tematiseringer i kortløsningen.


Læs mere om naturkvalitetsplanen på linket Naturkvalitetsplan 2013 - 2030.


Kontakt:
Teknik og Miljø - Digitalisering og GIS
Tlf.: 89 40 45 13
E-mail: admejd@aarhus.dk