Til Aarhus Kommunes hjemmeside

Spildevandsplan 2017 – 2020

- GIS delen af spildevandsplanen

Beskrivelse:
Kortløsning der inderholder GIS delen af spildevandsplanen for Aarhus Kommune.

Kortløsningen indeholder tematiseringer for:

 • Bassiner
 • Ledninger
 • Brønde
 • Pumpestationer, eksisterende og planlagte
 • Regnvandsledninger planlagte
 • Spildevandsledninger planlagte
 • Planlagte traceer for hovedledninger til spildevand
 • Oplande for det åbne land
 • Kloakoplande
 • Plan for adskillelse af fællessystem
 • Renseanlæg
 • Regnvandsudløb og overløb
 • Åbenland, private spildevandsanlæg
 • Mindre behov for beskyttelse af grundvandet
 • Behov for beskyttelse af grundvandet - OSD
 • Behov for beskyttelse af grundvandet - Indvindsoplande
 • Stort behov for beskyttelse af grundvandet - Sårbare områder
 • Stort behov for beskyttelse af grundvandet - 300 m zone almene vandværker
 • Jordstykke


Bemærkninger:
Brug temavælgeren, firkankten med tre vandrette streger, til venstre i kortet til at tænde og slukke for tematiseringer i kortløsningen.


Læs mere om spildevandsplanen på linket Spildevandsplan 2017-2020.


Kontakt:
Teknik og Miljø - Digitalisering og GIS
Tlf.: 89 40 45 13
E-mail: admejd@aarhus.dk