Max Müllers Gade

Max Müllers Gade er anlagt i perioden 1910-26 og er navngivet i 1919 efter general Max Müller (1808-84). Max Müllers Gade indgår i stadsingeniør Ambt og arkitekt Hack Kampmanns byplan fra 1898. Planen blev fulgt ganske nøje indenfor området de Mezas Vej, Søndre Ringgade, Læssøegade og Schleppegrellsgade, dog med den undtagelse at Max Müllers Gade blev forlænget ud til de Mezas Vej.

De to karreer ud mod Søndre Ringgade, der er tegnet af stadsarkitekt F. M. R. Draiby, er præget stilmæssigt at nyklassicismen. Karreen nærmest de Mezas Vej er stilmæssigt noget uklar, hvorimod den anden karré er et af de fineste eksempler på nyklassicistisk boligbyggeri i Århus. Bebyggelsen langs gadens modstående side består af en 3½ og 4½ etages karrébebyggelse stilmæssigt præget af nybarokken og nationalromantikken.

Det fine gadeforløb - med Læssøesgades skole forenden af gaden - kunne i miljømæssig henseende tilføres yderligere kvaliteter f. eks. i form af en beplantning som i Gerlachsgade.

For så vidt angår den korte gadestrækning mellem Trepkasgade og de Mezas Vej har gadens nære tilknytning til den stærkt trafikerede de Mezas Vej samt den bestående afbrydelse af karreens sluttede randbebyggelse mellem ejendommene Max Müllers Gade 2A og 2B påvirket klassificeringen af omgivelsernes helhedskarakter i negativ retning.
Til top