REGISTRANT - Registrantområder - Nørre Stenbro og Skovvejskvarteret 6

Gamle bygninger i Nørreport
Som tidligere nævnt var der oprindelig i det ydre Mejlgade og Studsgade (Nørreport) mange store købmandsgårde, hvoraf kun ganske få er bevarede. Den bedst bevarede og måske smukkeste af disse gamle købmandsgårde blev i 1798 opført i Studsgade 70 (nu Nørreport 20) næsten lige inden for byporten af købmand Hans Fridrich Raae og hans hustru Ellen Marie Raae. Gården, der er et af de få eksempler i Århus på grundmurede købmandsgårde i klassicistisk stil, var i familien Raae's eje indtil 1866, da den solgtes til købmand Anton Wistoft og herefter kaldtes Wistofts gård. Senere skiftede gården igen ejer og ændrede navn til Seests gård. I 1965 fik gården, der er fredet, en gennemgribende istandsættelse og blev taget i brug som »Arkitektskolen i Århus«, i øvrigt sammen med den nuværende Nørreport 18, der efter en brand i 1875 samme år blev genopført af rådmand og brændevinsbrænder H. H. Bering Liisberg. Af den øvrige oprindelige bebyggelse i det ydre Studsgade (Nørreport) er kun et enkelt hus - Nørreport 10, der er fra 1846 - tilbage.
  Lige inden for Studsgades port - på hjørnet af Kærlighedsstien og det nuværende Nørreport - lå oprindelig en tolænget bindingsværksbygning, der senere - sandsynligvis i 1920'erne - veg pladsen for en erhvervs- og udstillingsbygning for automobiler. Denne bygning skiftede flere gange funktion og blev i 1965 sammen med flere bagvedliggende erhvervsbygninger nedrevet for at give plads for det nuværende store parkeringsanlæg.
  Nørreport 24, der er fra 1857-58, var en af de første bygninger, der blev opført uden for Studsgades port, efter at konsumptionen var ophævet og byportene fjernet. Den blev bygget - og de første ca. 10 år drevet - som forlystelsesetablissementet »Sommerlyst« med beværtningslokaler, koncert- og danselokaler, billard, keglebane m.v. Herefter fungerede ejendommen som reservehospital for militæret til 1877, hvilket den skønnedes velegnet til, da den havde »store vinduer, en smuk lille haveplads foran og en rummelig gård«. Fra 1878 til »langt ind i dette århundrede« fungerede bygningen som privat


Den daværende Studsgade 70 o. 1910, nu Nørreport 20 (Arkitektskolen).
Lokalhistorisk Samling.
 
 

Gårdparti fra den daværende Studsgade 70 o. 1900, nu Nørreport 20 (Arkitektskolen).
Lokalhistorisk Samling.
 
 

Det tidligere Studsgade 72 omkring 1905 med vognmand Mads Nielsens gård (det nuværende parkeringsanlæg i Nørreport). Yderst til højre ses Wistofts gård (Arkitektskolen), og yderst til venstre ses Kerlighedsstien og hjørnet af det daværende Fengers Skole.
Lokalhistorisk Samling.
 
 
realskole (Fengers skole) sammen med en ældre bygning ved siden af, hvor grosserer P. Baunsgaard senere i 1911 indrettede fabrikations-og handelsvirksomhed med kemisk-tekniske artikler og i den

forbindelse i 1918 opførte den smukke facadebygning (nu Nørreport 26).
  
Købmandsgårdene i Mejlgade
I det ydre Mejlgade er der ikke meget af den oprindelige