REGISTRANT - Registrantområder - Nørre Stenbro og Skovvejskvarteret 7


Det tidligere Studsgade 72 omkring 1928 med udstillingsbygningen/or automobiler.
Lokalhistorisk Samling
 
 


Mejlgade 78, brands Hansens gård, 1908.
Lokalhistorisk Samling.
 

Nørreport set fra Nørregade mod Kystvejen august 1965.
Lokalhistorisk Samling.
 
 

omkring 1930.
  Indtil 1930'erne lå der i Mejlgade 70, 72 og 74 en stor købmandsgård bygget i bindingsværk. Ejendommen havde oprindelig nr. 72, men blev i 1831 opdelt i tre ejendomme, der blev drevet videre som købmandsgårde, nr. 74 dog senere som slagterforretning. I nr. 76 var der i over hundrede år bagerforretning og bageri (fra ca. 1700 til 1800) og i de sidste år tillige café »Promenadecafeen «, som blev indrettet i en ny bygning, der blev bygget i baghaven til nr. 76 ud mod den nyanlagte Kystvejen. I nr. 78 lå endnu en af Mejlgades store oprin delige købmandsgårde (fra før 1600),som efter den sidste ejer kaldtes Frands Hansens gård. Den blev i 1915 brudt ned og senere genopført i købstadsmuseet Den gamle By, hvor den nu rummer urmagerens butik og værksted samt urmuseet. Huset var oprindelig på 15 fag, men ved flytningen i 1915 var kun de 9 fag tilbage, hvoraf de 7 blev genopført.
  Også i Mejlgade 80, 82 og 84 samt nr. 93 på den anden side af gaden var der købmandsgårde. Nr. 93, der lå nærmest byporten, var den største og den sidst fungerende af købmandsgårdene i det ydre Mejlgade. Gården blev indtil 1846 drevet af Chr. Raae, der drev både avlsbrug og handel samt brændevinsbrænderi, bryggeri og maltrøgcri. Raae havde desuden flere handelsskibe. Købmandshandelen fungerede til 1899, hvor gården gik op i luer i forbindelse med den store Mejlborg-brand.

Nørreport set fra nordvest mod hjørnet af Studsgade februar 1945. Til venstre ses Seests gård (nu Arkitektskolen).
Lokalhistorisk Samling.
 
 
bebyggelse og de gamle købmandsgårde tilbage. På den vestlige side, mellem numrene 63, 65 og 73-79, ligger endnu nogle af de gamle, små huse,

opført i årene 1844-50. Den  øvrige bebyggelse er fra sidste fjerdedel af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet og nogle enkelte bygninger er fra